Εκτύπωση

Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής

Πρόεδρος: Δημήτριος Καφαντάρης του Παναγιώτη

Μέλη:

1. Λεωνίδας Γαϊτάνης του Νικολάου
2. Πελαγία Λεφτάκη-Αρβανίτη του Διονυσίου
3. Θεόδωρος Χαραμαράς του Κων/νου
4. Νικόλαος Καραμπάτσος του Τρύφωνα
5. Δημήτριος Σιψάς του Γεωργίου
6. Γεώργιος Ζεργιώτης του Παναγιώτη
7. Ο/Η Εκάστοτε Προϊστάμενος της Τουριστικής Αστυνομίας του Α.Τ. Πύλου
8. Ελένη Διπλάρη του Τζων
9. Δημήτριος Καραλής του Διονυσίου
10. Ιωάννη Καραλή του Αθανασίου
11. Παναγιώτη Πολίτη του Σπυρίδωνος
12. Ζαχαρία Σαρδέλη του Νικολάου
13.Βασιλική Γιαννακοπούλου του Ιωάννη
14. Βασίλειο Βρεττάκο του Ιωάννη

Για περισσότερες πληροφορίες, αναζητήστε τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην ηλεκτρονική σελίδα diavgeia.gov.gr με τον κωδικό ΑΔΑ: ΩΔ9ΜΩ1Β-ΖΜΛ