Εκτύπωση

Οικονομική Επιτροπή

Τακτικά μέλη:

1. Ιωάννης Ρούσσος του Κων/νου

2. Πελαγία Λευτάκη – Αρβανίτη του Διονυσίου

3. Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος του Νικολάου

4. Περικλής Κοντογόνης του Γεωργίου

5. Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος του Ηλία


6. Ηλίας Κανάκης του Αθανασίου

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Γεώργιος Μπαχούμας του Βασιλείου

2. Ιωάννης Σαρδέλης του Δήμου

3. Νικόλαος Βάγγαλης του Ανδρέα

4. Γεώργιος Ζεργιώτης του Παναγιώτη

5. Σοφία Αποστολοπούλου του Παναγιώτη

Για περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε τις σχετικές αποφάσεις στην ηλεκτρονική σελίδα diavgeia.gov.gr