Εκτύπωση

Ενημέρωση συμμετεχόντων εργοληπτών στο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου : «Συντήρηση – επισκευή της Ε.Ο. Πύργου – Μεθώνης τμήμα Χώρα – Κορυφάσιο (μέρος Β’)»

Εκτύπωση

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ-ΜΕΘΩΝΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΑ - ΚΟΡΥΦΑΣΙΟ (ΜΕΡΟΣ Β΄)

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ-ΜΕΘΩΝΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΑ - ΚΟΡΥΦΑΣΙΟ (ΜΕΡΟΣ Β΄)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΣΥ

ΓΣΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Εκτύπωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το αντικείμενο : Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 - Δ.Ε. Νέστορος - Δ.Ε. Μεθώνης - Δ.Ε. Κορώνης - Δ.Ε. Παπαφλέσσα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το αντικείμενο :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 - Δ.Ε. Νέστορος - Δ.Ε. Μεθώνης - Δ.Ε. Κορώνης - Δ.Ε. Παπαφλέσσα.

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΣΕ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ  ΚΑΙ  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ 2η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

2η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) Π.Ε. ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΟΥ Δ.Ε.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΟΥ ΔΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ
ΙΟΥΝΙΟ, ΙΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκτύπωση

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Δ.Α.Π.- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Δ.Α.Π.- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Εκτύπωση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1-2016 ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ-1-2016 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκατριων (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πύλου- Νέστορος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ