Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) Π.Ε. ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΟΥ Δ.Ε.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΟΥ ΔΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ
ΙΟΥΝΙΟ, ΙΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ