Εκτύπωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το αντικείμενο : Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 - Δ.Ε. Νέστορος - Δ.Ε. Μεθώνης - Δ.Ε. Κορώνης - Δ.Ε. Παπαφλέσσα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το αντικείμενο :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017 - Δ.Ε. Νέστορος - Δ.Ε. Μεθώνης - Δ.Ε. Κορώνης - Δ.Ε. Παπαφλέσσα.

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΣΕ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ  ΚΑΙ  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ 2η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

2η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ