Εκτύπωση

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υλοποίηση Προγραμμάτων Κ.Δ.Α.Π. – Υπηρεσίες Υποστήριξης και λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής απασχόλησης παιδιών»

Eκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Υλοποίηση Προγραμμάτων Κ.Δ.Α.Π. – Υπηρεσίες Υποστήριξης και λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής απασχόλησης παιδιών»

ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Τ.Ε.Υ.Δ.