sd Διαγωνισμοι - Προκηρυξεις
Εκτύπωση

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του υποέργου : «Αρχαιολογική Επίβλεψη» του έργου: «Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης Πύλου»

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης ορισμένου
χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του υποέργου : «Αρχαιολογική
Επίβλεψη» του έργου: «Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης Πύλου» στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013»

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής από 30/9/2013 έως 4/10/2013.

Διαβάστε την ανακοίνωση εδώ.

Εκτύπωση

23 Θέσεις Υ.Ε Γενικών Καθηκόντων στο Δήμο Πύλου-Νέστορος

 

Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ Νο 4/2013 προς εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα του ΟΑΕΔ για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων, για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 10.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης, ειδικότητας Υ.Ε Γενικών Καθηκόντων.

Ο ΟΑΕΔ καλεί τους ενδιαφερομένους εγγεγραμμένος ανέργους στα μητρώα ανέργων ηλικίας 18 ετών και άνω να υποβάλουν με rencontre avec homme russe ηλεκτρονικό τρόπο αίτηση συμμετοχής από look at this site 26/9/2013-11/10/2013 και ώρα 12η μεσημβρινή στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://firstinthefight.co.uk/LnjcZ/ www.oaed.gr 

Ειδικότερα στο Δήμο Πύλου-Νέστορος θα απασχοληθούν 23 άτομα ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων.

Οι αιτήσεις υποβάλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας την "Αίτηση Συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς".

http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=13&Itemid=566&lang=el

http://www.oaed.gr/images/NEA-ANAKOINWSEIS/GR_TYPOU/9D4691-signed.pdf

 

Εκτύπωση

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ " ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ , ( Τ.Κ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ )

Εκτύπωση

Περίληψη Διακήρυξης για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στη θέση Μεμί, Κορώνης

http://www.cordes-beregnung.de/pinochet/5438 Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την Κατασκευή του Έργου: «Αναβάθμιση υφιστάμενου γηπέδου ποδοσφαίρου στην θέση Μεμί στην τ.κ. Κορώνης και συντήρηση αυτού με φυσικό χλοοτάπητα ».

alaska single frauen  

rencontre nigeria Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Αναβάθμιση υφιστάμενου γηπέδου ποδοσφαίρου στην θέση Μεμί στην τ.κ. Κορώνης και συντήρηση αυτού με φυσικό χλοοτάπητα» με Προϋπολογισμό Διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες Ευρώ (235.000,00€). Το έργο συντίθεται με τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Οδοποιία με Προϋπολογισμό 39.019,95€, Υδραυλικά Έργα με Προϋπολογισμό 17.958,00€, Πράσινο με Προϋπολογισμό 44.780,40€ και Ηλεκτρομηχανολογικά με Προϋπολογισμό 37.627,45€.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα του Δήμου Πύλου – Νέστορος, Πλατεία Νέστορος στην Πύλο μέχρι και την 16 Μαίου 2013. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2723360251 και 2723360234, fax επικοινωνίας 2723028300, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία Παπαδοπούλου Ελένη-Βέργος Κωνσταντίνος.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21 Μαίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 6 του Ν. 3669/08.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι:Α1,Α2 και 1ης τάξη για έργα κατηγορίας Οδοποιίας, Υδραυλικά, Ηλεκτρομηχανολογικά, Πρασίνου και Οικοδομικά β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά με το δημοπρατούμενο.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.782,93€ με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2011, ΣΑΤΑ 2012 και Ιδίους Πόρους του Δήμου. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλου – Νέστορος.

http://www.newmen.eu/mysoroj/viosa/8213 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

dating slow after divorce ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ

Εκτύπωση

Περίληψη διακήρυξης γηπέδου ποδοσφαίρου Κορώνης

http://meliggoi.gr/mokryxa/3108   Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την Κατασκευή του Έργου: «Αναβάθμιση υφιστάμενου γηπέδου ποδοσφαίρου στην θέση Μεμί στην τ.κ. Κορώνης και συντήρηση αυτού με φυσικό χλοοτάπητα »

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

 Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Αναβάθμιση υφιστάμενου γηπέδου ποδοσφαίρου στην θέση Μεμί στην τ.κ. Κορώνης και συντήρηση αυτού με φυσικό χλοοτάπητα» με Προϋπολογισμό Διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες Ευρώ (235.000,00€). Το έργο συντίθεται με τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Οδοποιία με Προϋπολογισμό 39.019,95€, Υδραυλικά Έργα με Προϋπολογισμό 17.958,00€, Πράσινο με Προϋπολογισμό 44.780,40€ και Ηλεκτρομηχανολογικά με Προϋπολογισμό 37.627,45€.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα του Δήμου Πύλου – Νέστορος, Πλατεία Νέστορος στην Πύλο μέχρι και την 16  Μαίου 2013. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2723360251 και 2723360234, fax επικοινωνίας 2723028300, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία Παπαδοπούλου Ελένη-Βέργος Κωνσταντίνος.

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21 Μαίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 6 του Ν. 3669/08.

 Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι:Α1,Α2 και 1ης τάξη για έργα κατηγορίας Οδοποιίας, Υδραυλικά, Ηλεκτρομηχανολογικά, Πρασίνου και Οικοδομικά β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά με το δημοπρατούμενο.

 Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.782,93€ με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

 Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2011, ΣΑΤΑ 2012 και Ιδίους Πόρους του Δήμου. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

 Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλου – Νέστορος.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ

 

          

                                                                 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

Εκτύπωση

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου συνολικά 7 θέσεων στην Π.Ε Μεσσηνίας από το φορέα παροχής Συνοδευτικών & Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Ε.Π.Ε.Κ.Α.