Εκτύπωση

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΣΤΗΝ ΠΥΛΟ

Το ΔΣ της ΚΕΔΕ συνεδρίασε για πρώτη φορά στην ιστορία του στην Πύλο, με θέμα "ΚΛΗΣΘΕΝΗΣ 1".